Wat gaat de huizenmarkt doen in 2019 en wat kan ik ermee?

Woningprijzen stijgen sinds 2014 flink en breken momenteel alle records. In 2019 zal deze trend zich naar mijn mening voortzetten, met drie specifieke kenmerken.

Dit is wat ik verwacht voor 2019:

  1. De huizenprijzen gaan verder omhoog, gedreven door schaarste.
  2. De hoogste prijsstijgingen verwacht ik in Amsterdam en Almere.
  3. Daarnaast zie ik steeds grotere verschillen per regio ontstaan.

De huizenprijzen gaan verder omhoog, gedreven door de schaarste
Zoals bekend kwam de economie in 2008 een wereldwijde kredietcrisis terecht. De gevolgen voor de woningmarkt waren groot. Jarenlang hielden we allemaal de hand op de knip en waren er nauwelijks transacties op de woningmarkt. Daarmee daalden de woningprijzen naar een dieptepunt.

Door de luwte op de woningmarkt is in de crisisjaren ook de nieuwbouw stilgevallen. Toen de vraag in 2014 weer ging aantrekken bleek het woningaanbod mede daardoor structureel te laag te zijn en ontstond er schaarste.

Vraagkan zo’n crisis ons opnieuw overkomen? En wat zijn dan de gevolgen als je huiseigenaar bent?

Antwoord: uit onderzoek blijkt, dat we voorlopig nog met schaarste op de woningmarkt te maken zullen hebben. Vraag en aanbod zullen pas na 2050 weer met elkaar in evenwicht komen. Dat betekent dat koopwoningen de komende decennia steeds duurder worden. Een crisis op de woningmarkt ligt daarom ook op langere termijn niet in het verschiet.

Wat kun je dus het beste doen: als je een (nieuwbouw)woning wilt kopen, wacht dan niet langer af, koop zo snel mogelijk en profiteer optimaal van de vermogensopbouw in je eigen woning. Zolang de hypotheekrente nog laag is, zijn je mogelijkheden op de woningmarkt het gunstigst.

De hoogste prijsstijgingen verwacht ik in Amsterdam en Almere 
In Amsterdam stijgen de prijzen zo hard, dat daar de woningmarkt  als fenomeen op zich gezien moet worden. Wat er in Amsterdam gebeurt is niet meer goed met andere regionale markten te vergelijken. Doordat steeds meer beleggers Amsterdamse woningen kopen, zonder hypotheek, gaan transacties razendsnel en tegen steeds hogere prijzen. In Almere stijgen de prijzen vrolijk met Amsterdam mee, er is zelfs sprake van een inhaaleffect. Het is ongekend: het afgelopen kwartaal steeg de woningmarkt in Almere nog harder dan in Amsterdam.

Er ontstaan  groter wordende verschillen per regio
De woningmarkt heeft altijd te maken gehad met regionale verschillen. Dat is in de huidige markt ook zo, de verschillen worden zelfs steeds groter. Dit heeft alles te maken met de scheve verhouding tussen vraag en aanbod.

In de provincies Groningen, Friesland en Zeeland is de markt het rustigst. Daar is de woningprijs zelfs nog niet teruggekeerd naar het niveau van voor de crisis (2008). Huur je in zo’n rustige markt een woning, dan zit je niet op een schopstoel.
Maar woon je in (de buurt van) de vier grote steden – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, de Randstad, dan heb je te maken met oververhitting van de woningmarkt, vooral in de binnensteden.

Huur-  en koopprijzen lijken omhoog te vliegen.
Kopers wijken daarom uit naar omliggende plaatsen, met als gevolg dat ook daar de woningprijzen harder stijgen. In de Randstad groeit de bevolking ook nog eens het snelst en dat maakt de markt nog krapper dan hij al is. Dat geldt zowel voor huren als kopen.

Driedeling op de woningmarkt – kom in actie
We kunnen nu al spreken van een driedeling op de woningmarkt, in de binnensteden zijn de markten oververhit, in de omliggende gebieden trekken de markten aan en in provinciale gebieden blijven de woningen het goedkoopst.

Die trend zal de komende jaren zeker doorzetten. De prijsverschillen tussen de Randstad en de rest van Nederland zullen steeds groter worden. Wil je een woning kopen in Almere, of elders in ‘de Randstad’? Oriënteer je dan zo snel mogelijk, kijk goed om je heen en ga in vroeg stadium in gesprek met een onafhankelijk hypotheekadviseur.

De hypotheekrente is nu historisch laag en zal op enig moment echt weer gaan stijgen. Het kopen van een woning blijft dan ook bijzonder aantrekkelijk.

Conclusie verwachting 2019, en wat moet ik doen?
Door oververhitting en schaarste worden de huizen alsmaar duurder. Daarnaast is onder kopers de concurrentie hoog en dat zal voorlopig ook wel zo blijven.

We zien daarbij steeds meer beleggers op de woningmarkt, ook in Almere. Desondanks is een huis kopen ook in 2019 nog steeds financieel aantrekkelijker dan huren.

Dit om de volgende redenen:

  1. De jaarlijkse huurprijsstijging kun je inruilen voor een 20 of 30 jaar gelijkblijvende hypotheeklast, die bij aanvang waarschijnlijk al lager is dan de huur voor een vergelijkbare woning.
  2. Je hypotheek maandelijks aflossen betekent maandelijks geld opzij leggen. Na het afbetalen van je hypotheek heb je een mooi kapitaal opgebouwd.
  3. Woningprijzen zullen blijven stijgen. Dat is naast aflossen extra vermogensopbouw die je mis loopt als je blijft huren.
  4. Er is structurele schaarste op de woningmarkt, die nog tot in 2050 zal aanhouden.  De bouw van nieuwe woningen houdt het tempo van de bevolkingsgroei nu eenmaal niet bij.
  5. Wie in 2019 een huis koopt, profiteert nog van een historisch lage rente. De verwachting voor 2020 is dat de hypotheekrente dan weer gaat stijgen.

Meer weten?
Maak een afspraak en kijk samen met mij naar je hypotheekmogelijkheden voor het jaar 2019. En zoals altijd bij Savass Financiële Dienstverlening: een oriënterend gesprek is vrijblijvend en kost je niets.

Gerelateerde artikelen?
Hypotheekrente verlagen tijdens de looptijd zonder over te stappen naar een andere geldverstrekker?
Drie manieren om je bestaande hypotheekrente te verlagen
Hypotheekrente 30 jaar vast zetten verstandig?
Aflossingsvrije hypotheek
Een doorstromer hypotheek

Lees ook: