starters nieuwbouw

Starters maken meer kans bij nieuwbouw dan bij bestaande bouw. De woningmarkt is vooral in grootstedelijke gebieden oververhit, zo niet overspannen…