Veranderingen bij de aangifte IB 2017. Wat moet je weten.

Veranderingen bij de aangifte IB 2017. Je kunt vanaf 1 maart 2018 weer belastingaangifte doen over het voorgaande jaar. Ten opzichte van vorig jaar zijn er een aantal veranderingen. We hebben de belangrijkste voor je op een rij gezet: Je betaalt meer belasting over je inkomen in de 2e en 3e belastingschijf.